Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

 

In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Dit privacy beleid is van toepassing wanneer je een toekomstige, huidige en/of oud klant/deelnemer bent of als je via de website je aanmeld voor éen van onze events of een contactformulier invult op onze site Doeh-T. Wij beschikken over persoonsgegevens van je, die wij nodig hebben om je van dienst te kunnen zijn of je op de hoogte te houden van onze diensten en producten. Ook voor het versturen van de facturen gebruiken wij jouw persoonsgegevens. Of Je gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de door jou aangevraagde informatie of voor de inschrijving voor een van onze events. Je gegevens worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt. Wij bewaren je gegevens in een veilige omgeving. Wil je uit ons adressenbestand, dan zullen wij jouw gegevens verwijderen.

 

Persoonsgegevens die wij van je verwerken.
Doeh-T verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of via onze website informatie hebt opgevraagd of je hebt aangemeld voor een van onze events en omdat je deze informatie zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren. Dit betreft altijd informatie die jij aan ons hebt verstrekt:

 

  • NAW gegevens. Voornaam, voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam, en je geslacht;
  • Communicatie middelen zoals je e-mailadres (werk en/of privé), telefoonnummer (werk en/of privé) en je werk en/of privé adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats);
  • Zakelijke gegevens. Hieronder verstaan wij de naam van de organisatie waarvoor je werkt, de afdeling of locatie van de organisatie en je functienaam.

 

Doel van het opslaan en gebruiken van de persoonsgegevens
Doeh-T verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Het versturen van facturen
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je te informeren middels een nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden
Doeh-T verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Doeh-T gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Wel zijn op onze website buttons opgenomen om informatie te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, instagram en linkedin. De buttons werken door middel van een code die van social media zelf afkomstig zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Doeh-T neemt niet op basis van de geautomatiseerde verwerkingen besluiten over de zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Doeh-T) tussen zit.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doeh-T. Alleen op jouw verzoek houden wij je op de hoogte van onze ontwikkelingen en events.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@doeh-t.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Doeh-T neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

Tot slot
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle entiteiten die vallen onder de puur4support. We behouden ons het recht om het privacy statement aan te passen. Wij adviseren je dan ook deze regelmatig te lezen.

 

Doeh-T
Patty van der Greft
www.doeh-t.nl
info@doeh-t.nl
06 18 12 9339

 

Amersfoort, september 2020

 

Download hier onze AGV Privacyverklaring